Blodau Meddylgar ar gyfer Angladdau

Wedi'u creu gyda gofal

Mae cael blodau mewn gwasanaeth angladd yn draddodiad oesol a ddechreuodd filoedd o flynyddoedd yn ôl, gan eu defnyddio fel symbol o gylch bywyd. Fodd bynnag, nid tasg hawdd yw dewis y blodau cywir ar adeg colli rhywun annwyl. Mae blodau yn ffordd bersonol a hardd i roi teyrnged i rywun annwyl, mynegi emosiwn a chefnogi’r rhai sy’n galaru. Byddai’n anrhydedd i’n tîm weithio gyda chi i greu’r deyrnged berffaith.

Rydyn ni’n deall efallai fod gennych lawer o gwestiynau ac mi fyddwn ni’n trafod y rhain gyda chi i greu eich teyrnged blodau yn gariadlon. Rydyn ni’n ymfalchïo mewn cynnig gwasanaeth personol sydd wedi’i gynllunio i wneud diwrnod anodd ychydig yn haws i chi. Gan ddechrau gydag ymgynghoriad hyd at gyflwyno’r gosodiadau, torchau a thuswau cydymdeimlad, rydyn ni gyda chi bob cam o’r ffordd. I ddefnyddio’r gwasanaeth hwn, cysylltwch â ni.

Pad pwysi

o £45

Geiriau o flodau

o £40 y llythyren

Tusw dwbl ar gyfer arch

o £120

Tusw sengl ar gyfer arch

o £70

Torch Gwerddon / Calon Agored

o £60

Hoffech chi drafod eich gofynion?

Dyma sut gallwch gysylltu â ni

Ffoniwch

01978 548 819

E-bost

Llenwi ffurflen

Dod o hyd i ni ar y cyfryngau cymdeithasol

Amseroedd agor

Dydd Llun
10am – 5pm

Dydd Mawrth
10am – 5pm

Dydd Mercher
10am – 5pm

Dydd Iau
10am – 5pm

Dydd Gwener
10am – 5pm

Dydd Sadwrn
AR GAU

Dydd Sul
AR GAU

Amseroedd agor

Dydd Llun
10am – 5pm

Dydd Mawrth
10am – 5pm

Dydd Mercher
10am – 5pm

Dydd Iau
10am – 5pm

Dydd Gwener
10am – 5pm

Dydd Sadwrn
AR GAU

Dydd Sul
AR GAU

some of our creations